20140131

Grunnlovsjulbileet ved UiA

Heile landet skal i år feire det store Grunnlovsjubileet. Ved UiA ledes et Grunnlovsjubilé-prosjekt av professor May-Brith Ohman Nielsen og Dekan Sigbjørn Sødal. Det er en fjær i UB-hatten tenker jeg at, kompetanse fra UB trekkes inn for å gjennomføre ei #Grunnlovsuke i mars, dyktige Roger og Hilde D. er frikjøpt til dette. Som ansatt ved UBs Fag&Formidling er jeg spurt om jeg kan gi innspill på enkelte fags tilknytning til Grunnloven og "demokrati" - det være seg litteraturvitenskap, språkvitenskap eller medievitenskap.

Det er fort å hoppe på de to første disiplinene:

Forfattere som Camilla Collett er en nasjonsbygger av rang, som bl a Tone Selboe viser i sin nye bok om forfatteren,, tenkeren og kvinnesaksforkjenperen. Hvis ikke dette handler om demokrati, grunnlovsbestemmelser og ytringsfrihet, så vet ikke jeg :-)
Når det kommer til språk, så viste fjorårets Språk-år oss betydninga av et eget språk, som et nytt og sårbart demokrati, for å "bygge Norge nedendfra" - slik ble Norge et friere land!

Men jeg tror jeg faller ned på Medievitenskapen som helt grunnleggende for demokratiet, ytringsfrihet, og åpen debatt (inkl. disipliner som journalistikk og bibliotek): Framveksten av tidsskifter, offentlige boksamlinger, åpne debatter på 1800 var svært viktig for å bygge en kultur for demokrati, og fram til i dag, Media som den fjerde statsmakt, internett og sosiale medier... (skal jeg evt skrive mer om dette, Hilde, eller er dette nok? :-D)

Søk i Oria: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar