20140212

Norskspråklige e-bøker i Akademia

Achehoug og Cappelen Damm åpnet i 2013 opp for å kunne lese e-bøker på det populære lesebrettet Kindle. Man kan kanskje si at: Amazons Kindle er de facto-standarden for ebøker.
For et par år siden initierte Universitetsbiblioteket, i samarbeid med med UiA-programmet Læringsarena 2020 et forskningsprosjekt, der 90 studenter leste bokpensum som digitale filer på nettbrettet iPad og lesebrettet Kindle DX. Resultatet var overraskende: Over halvparten av studentene foretrakk å lese pensumbøker på papir (Olsen, Langseth og Kleivset 2013). Grunnene til dette kan være flere. En forklaring kan være at studenter allerede har godt etablerte lesestrategier på papir, de kan også ha opplevd tekniske problemer, eller studentene kan ha oppfatta leseforståelsen som bedre fra papir enn fra skjerm.

I følge forsker A.K. Pughs er lesing en prosess der man ubevisst, fritt og sømløst varierer mellom ulike lesestiler. Når man setter i gang en leseøkt, blar man i boka, man kan skumme noen sider eller avsnitt, man søkeleser kanskje etter et bestemt emne, man kan nærlese teksten, kanskje må man bla litt igjen, for å skjønne sammenhengen. Man streker under noe man synes er viktig, eller man noterer i margen. Mange opplever det som utfordrende å skifte sømløst mellom lesestiler på brett. Lesing på brett synes å egne seg best til ren gjennomlesing av en tekst.

Men hovedfunnet vårt var at studentene sa "Ja takk, begge deler" - de to medietypene utfyller og beriker hverandre. Derfor tilbyr UB 400 000 e-boktitler og låner ut Kindle-lesebrett myntet på akademisk litteratur til studenter og ansatte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar