20140908

Yammer - framtidas samarbeidsverktøy?

Ansatte i UH-sektoren, det være seg forskere eller administrative, tar av og til med seg arbeid hjem i form av bøker, rapporter og tidsskifter, som skal leses og kommenteres. Med digitale arbeidsplattformer som Fronter og Innaskjærs kan nå informasjonsdeling og dialog med kolleger kan gjøres via mobiler og nettbrett når man skulle ønske det på døgnet. Computerworld skriver i artikkelen "What Does the Future of Work Look Like?at det ikke er unormalt å skrive/dele et notat med kolleger før du legger barna om kvelden, eller om du kommenterer et dokument i appen Yammer før du drar på jobb.

Det har vært skrevet mye om hva slags utfordringer denne måten å arbeide på kan gi. Om man ikke lager seg gode rutiner kan tilgangen på "alt" hele tiden føre til stress og press. Men det fins også fordeler, noe som UiA anerkjenner ved å legge til rette for at ansatte benytter gode samarbeidsverkøy og apper som Microsofts Yammer.

Kildekompassets leder Hilde T. Daland har valgt å bruke Yammer som digital samarbeidsplattform med sine prosjektmedarbeidere i Kildekritikk-prosjektet.  Prosjektdeltagere fra Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder skal samarbeide tett om å lage en ny modul om Kildekritikk i det populære Kildekompasset. Om hvorfor Yammer ble valg som plattform sier prosjektlederen at det er brukerstøtte på det på UiA og at ikke alle prosjektdeltakelse er på Facebook. Og videre at Yammer er en god arena for å kaste opp ideer, diskutere og bli enige om ting vi ikke trenger å fylle opp eposten med.

Ved Høgskolen i Oslo er det nå 400 ansatte med Yammer-konto, da det anses for et "godt verktøy for informasjonsdeling, ideutveksling og samarbeid, les mer på HIOAs nettsider. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Yammer
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar