20141015

Første UiA-Mooc?


MOOC, som står for Massive Open Online Courses, er et fenomen som griper om seg i UH-sektoren i Norge. Nettstedet Mooc.no gir oversikt over MOOC-inspirerte, norske nettbaserte kurs

Les mer om nettstedet

På Mooc.no kan man enkelt "komme i gang med utvikling av nye MOOC-kurs" med f eks Bibsys-plattformene Canvas og edX."

Under fanen "kursoversikt"er instiusjoner som NTNU, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Universitetet i Oslo representert. Flere insitusjoner vil komme med i oversikten etterhvert, bl annet Universitetet i Agder, som for våresemesteret 2015 planlegger å tilby Mooc-en: Success - Unleash yourself.

Promo-video for kurset.

Mooc-en er utvikla av UiAs Andreas Prinz, Halvard Øysæd og Ghislain Maurice Norbert Isabwe i samarbeid med Michael Schmidt fra Birmingham City Universities.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar