20141015

Litteratursøk, kildevurdering og referansehåndtering for Nordisk MA

Opplegget 16/10 - første gjennomkjøring
 • Presentasjonsrunde - navn, interessefelt (oppgave)
 • Om UB
 • Litteratursøk : Success (Hilde T. Daland) 
 • Workshop 
 • Kildekritikk
 • Referansehåntering : EndnoteEvaluering av opplegg (17/10):
 1. Ok med Presentasjonsrunde / UB(instagram) - bør ha liden PP? 
 2. Litteratursøg : gå gjennom hele PP-en før Workshop?
 3. Så dele ud mappe
 4. Workshop
 5. Info (KK, EN)
 6. "Phd on track" - Success inn i MA-prosjektet (helhed)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar