20141106

Om bøker #Kildekompasset #Udkast

En bok gir en helhetlig presentasjon av kunnskap.

Og er i mange disipliner sentral når du trenger en grunnleggende innføring i tema du ikke kjenner fra før eller til å kunnskap som endrer seg lite over tid. Pensum- og fagbøker finner du i Oria.
Boka er en lengre tekst, inndelt i kapitler eller artikler, med en eller flere forfattere. Det fins ulike typer fagbøker, f eks: innføringsbøker, lærebøker og forskningsbøker. 
  • Innføringsbøker...
  • En lærebok....
  • En vitenskapelig bok skal være fagfellevurdert. På utgivers nettside kan du finne ut om forlaget har fagfellevurdering.  
Korte skjekklister:
For å vurdere om en bok er en egnet, troverdig, nøyaktig og objektiv akademisk kilde, kan stille seg følgende kildekritiske spørsmål:


Referanser:
-

- hente tekst fra korte skjekklister, eller?

Hvem? Forfatterens troverdighet. Er hun ekspert på feltet hun skriver om? 
Hvor? Forlagets akademiske nivå. I en kildekritisk sammenheng er forlagets omdømme og akademiske nivå sentralt. (Hvor kan man gå for å finne mer informasjon om forlagets troverdighet eller akademiske nivå?)
Hvorfor? Hva er hensikten til forfatteren? Er resonnementene og argumentene velfunderte? 
Hva? Gis temaene du er interessert i en grundig og omfattende behandling i boka? 
Ser henvisninger og litteraturliste ut til å være nøyaktige og fullstendige? 
Hvorfor? Hva er hensikten til forfatteren  
Når? Fins det senere, mer oppdaterte utgaver av boka, er innholdet gyldig og adekvat til ditt formål?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar