20150418

E-bøker: tilgang og bruk

Holder foredraget E-bøker: Tilgang og bruk på Forskernettverk onsdag. Her er foiler.
Tenker også å sneie innom UiAs Lesebrettprosjekt - en undersøkelse jeg ledet 2010-2013,  der et av hovedfunnene er at at studenter flest foretrekker pensumbøker i papirutgave kontra på brett. Dette funnet korrelerer med samtidige studier av pensumlesing på lesebrett og papir. Ja takk, begge deler sier studentene! Vitenskapelig artikkel (Olsen, Langseth & Kleivset).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar