20150602

SoMe-rapport #Kildekompasset

SoMe-kampanje i relansering av #Kildekompasset 11-22. mai 2015
av Birgitte Kleivset, Universitetet i Agder
Kildekompasset.no er en nettportal om hvordan man bør bruke kilder i akademisk skriving. Den viser eksempler på ulike referansestiler, gjør rede for lovgivning om blant annet opphavsrett, personvern, patent og varemerke, og gir råd om hvordan man kan forholde seg kildekritisk til ulike dokumenttyper. Kildekompasset var et samarbeid mellom Høgskolebiblioteket i Telemark og Universitetsbiblioteket i Agder i perioden 2010–2012. I perioden 2014–2015 ble delen om kildekritikk utviklet, da også i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Stavanger.


Målet for kampanjen  var å støtte opp og spre Kildekompasset.no, i forbindelse med lansering av ny kildekritikk-del på portalen. Kampanjen skulle dermed bidra til økt trafikk på nettstedet og dermed bidra til å forsterke informasjonskompetansen blant studenter ved UiA spesielt, studenter ved prosjektpartnerne UiS og HiT og studenter og elever tilknytta andre studenter generelt.


Metoden for SoMe-kampanjen var å involvere studenter gjennom tilstedeværelse og konkurranser på Instagram, Twitter og Facebook. Studenter (og ansatte) skulle oppleve seg sett og hørt. Hovedplattformer ble en nyoppretta Instagram-konto, @kildekompasset, der vi la ut bilder/tekster først, for så å dele videre på Facebook og Twitter. Bilder er raske og dele, i en travel eksamenstid, og et bilde sier mer enn tusen ord. For å lage noen spennende bilder/plakater for å spre budskapet #Kildekompasset #NaivEllerSkeptisk - og bilder av det som foregikk analogt på kampanje, benyttet vi appene InstaQuote og LiPixPro. Prosjektleder Hilde Daland ønsket også at vi laget en konkurranse, for å ekstra motivere studentene til deling av sine leseplasser.


Forarbeid: En uke før relanseringen inviterte vi mange nye til å like Kildekompasset på Facebook, vi begynte å følge mange flere på Instagram og Twitter, dette førte til mange nye følgere for @kildekompasset og likere på Facebook  (fig. 1 Facebook)

Figur 1


Vi valgte også å dele forberedelsene i prosjektgruppa - behind-the-scene-innlegg:
  • pakking av premier
  • opprigging
  • samtaler/bilder av forskere/UiA-ansatte

Selve SoMe-kampanjen 11- 22. mai


 • Konkurransen #Kildekompasset  ble spredt på @kildekompasset og @uniagder. Folk som vant ble bedt om å hente premien på stand, vi tok bilde og delte.
 • Livet på stand (UiA/HiT/UiS) ble delt, for å gjøre folk oppmerksomme på at de kunne stikke innom for en prat - en del faglige spørsmål ble det også.
 • Interaksjon, "likes" og videredeling av det studentene produserte på #Kildekompasset


Resultater: Facebook så vi en økning av antall likere fra ca 475 til 650. Det er mulig vi kunne fått enda flere om vi hadde brukt noe sponsing av innlegg. Vekst i likerklikk (fig. 2 Facebook)


Figur 2


Enkelte tidlige innlegg fikk svært god rekkevidde (fig. 3 Facebook) - blant annet disse to Facebookside-postene fra 11.mai


Ill: Facebook.com/instagram


Om vi skulle ha opprettholdt, eller økt rekkvidden, for den gikk jo kraftig ned etterhvert, måtte man nok ha sponset enkelte av innleggene i det videre, som SoMe-rådgiver Julia Bergmann tipset om. Som man kan av figuren under, ble det ikke benytte sponsing i denne kampanjeperioden. Men det bør sterkt vurderes til neste gang.
Figur 3


Instagram: @kildekompasset-konto ble oppretta 30. april har i dag 211 følgere. Tilsammen 224 innlegg er lagt inn med emneknagg #Kildekompasset. Bilder vi så ble likt på Instagram ble så spredt på Facebook og Twitter. I henhold til forsker Petter Bae Brandtzægs modell fra doktoravhandlingen Social implications of the Internet and social networking sites – a user typology approach fra 2012 kan man kun kalle 5 % av medlemmene i et nettsamfunn for produsenter. I lys av dette kan vi være nokså fornøyde med tallene for denne toukers-kampanjen.


Ill. Instagram.com/kildekompasset


Twitter: Kildekompasset hadde kun 46 følgere 30. april. I forberedelsene til kampanjen begynte vi å følge sentrale kontoer innenfor bibliotek og akademia, og ved enden av kampanjen hadde kontoen fått nesten 300 nye følgere.


Ill: Twitter.com/kildekompasset

Interaksjon:I tillegg til at vi fikk til interaksjon med studentene opplevde vi også at vi fikk en tett interaksjon campusene imellom. Vi fikk vist i praksis hva vi gjorde mht lanseringstiltak, diskutert og inspirert hverandre.


Samtlige medlemmer prosjektgruppa (på de tre campusene) hadde anledning til å dele bilder/tekster på #SoMe-plattformene, for å diskutere underveis brukte vi en lukket/hemmelig Facebookgruppe. Vi fikk også hjelp av våre moderinstitusjoner til å dele konkurranser og info om Kildekompasset på Twitter, Facebook og Instagram.


Nettstedet: Kildekompasset.no: Målet for SoMe-kampanjen  var å støtte opp og spre Kildekompasset.no, i forbindelse med lansering av ny kildekritikk-del på portalen. Derfor blir det også interessant å se om vi fikk en vekst (fra samme tid i fjor, fig 4 Google Analytics) og fra en samme tid måneden før (fig 5 Google Analytics).Figur 4
Figur 5

Der figur 4 viser 10 841 Kildekompass-økter i perioden 12-23 mai 2014, viser målingen 11 måneder seinere 15 882. Dette kan komme av at Kildekompasset har blitt mer kjent, pga av fornøyde brukere og kurs, men også aktivitet fra prosjektgruppa med å lage nytt innhold kan føre til økt aktivitet. I selve kampanjeperioden 11-22. mai 2015 vokser antall økter ytterligere til 18 808 (fig 6 Google Analytics).


Figur 6


Konklusjon og evaluering
En nær fordobling av trafikken på Kildekompasset.no fra i fjor, sier vi oss fornøyde med. Vis er at involvering i SoMe har vært bra for å spre nettstedet og innholdet der. Vis er at det som deles på en plattform, kan tas videre på en annen. Konkurranse og tydelighet i vår kommunikasjon har bidratt med en plattform der studentene kan dele sin arbeidsplass i eksamensperioden, og gi uttrykk for hvor god hjelp Kildekompasset.no er/har vært for dem. I så måte er det gøy når studentene involverer og takker #Kildekompasset også etter lanseringsperioden over, se #kildekompasset på Instagram.


Men det fins utviklingsmuligheter. Ikke minst ser vi at vi sterkt bør vurdere sponsing av enkelte innlegg på Facebook ved “neste” anledning, samt involvere våre egne SoMe-miljøer ved institusjonenen og kanskje også student-ambassadører i SoMe?


Innspill eller spørsmål?
Kontakt oss


 • Kildekompasset.no
 • Facebook.com/Kildekompasset
 • Twitter.com/Kildekompasset
 • Instagram.com/KildekompassetIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar