20150805

UiABeta utkast til plan 2015

Nytt denne høsten er at jeg arbeider i 20% stilling ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) ved UiA. Sammen med PULS-rådgiver Stein Erik Skaar skal jeg produsere innhold til delings-nettstedet beta.uia.no. Jeg håper at jeg som medieviter og bibliotekar kan bidra inn på PULS, som har til hovedoppgave å fremme universitetspedagogisk utvikling og forskning ved Universitetet i Agder, og å støtte bruk og utvikling av ny teknologi i undervisningen.

UiABeta er en åpen delingsplattform ved Universitetet i Agder for utprøving og diskusjon av digitale verktøy og sosiale medier i læring, undervisning, forskning og formidling.

UiABeta ønsker å invitere UiA-forskere og undervisere til å dele sine erfaringer og å teste ut nye ting.

Hvordan får vi til bedre, og mer varierte læringsformer ved UiA? Vi vet at dette er noe studentene etterspør, og vi lever i ei tid med mange nye digitale samarbeidsformer og verktøy - noe som igjen gir mulighet til universitetspedagogisk utvikling.

Her er noen tanker vi for tida diskuterer i UiABeta (første utkast til plan for høsten?)
 1. Lage publiseringsskisse (DDU-prosjekter + arrangementer + tema)?
 2. Opprett #UiABetagoger-diskusjonsgruppe på Facebook? - første tema: Blogg? - Når vi har diskutert lage en "omforent" sak på UiABeta?
 3. Sosiale medier-plan
  1. HVORFOR: 
   1. fremme universitetspedagogisk utvikling og forsking gjennom utprøving og diskusjon av digitale verktøy på UiABetas plattformer 
   2. videreutvikle den digitale akademiske kompetansen blant studenter og ved UiA.
  2. HVEM: UiA-ansatte, studenter ved Campus Gimlemoen og Campus Grimstad, andre fagfolk og sentrale aktører nasjonalt of internasjonalt.
  3. HVORDAN:
   1. Interaksjon med og involvering av UiA-ansatte og studenter gjennom diskusjoner, utprøving, informasjon og tilstedeværelse på uia.no/beta, Instagram, Twitter og Facebook. Studenter (og ansatte) skulle oppleve seg sett og hørt. 
  4. HVA:
   1. Bilder
   2. Korte tekster
   3. Regram/Retvitring
   4. Kommentarer
   5. Artikler
   6. Intervjuer - #UiaBetagoger (nettverkskart? 2014?) 
  5. NÅR: Redaksjon publisere fortrinnvis onsdager - med svare på sprøsmål, kommentere også andre dager.

uia.no/beta
Facebook.com/UiABeta
Twitter.com/UiABeta
Instagram.com/UiABeta

PS:

Forskningsartikkelen "Building Library Community Through Social Media" gir gode innspill og en modell for hvordan et sosialt medium, som Twitter, kan brukes, ikke bare til å markedsføre og profilere, men til å bygge et akademisk, faglig felleskap:
Using a community analysis approach, this research demonstrates that the principles of personality and interactivity can lead to community formation for targeted user groups. Discussion includes the strategies and research approaches that were employed to build, study, and understand user community, including user type analysis and action-object mapping. From this research a picture of the library as a member of an active academic community comes into focus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar