20160122

Digitale leirbål


  1. Fatisk kommunikasjon
  2. Autensitet
  3. Tid

1) HOKUSAI / røyg / mellomrommene / Aalen

2) NAUDEN / Austin / bonde i byen / annerledesheD / hierarkier / flere personligheDer / legenheD / feiltastisk / blogg / Farbrot

3) 24/7/366 / Saanum / mentor / Traaseth / tausheDsplikt / stemmeGESTIKKkropp
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar