20161130

Boklansering

HVA GJØR LÆRERSTUDENTER NÅR DE STUDERER?
Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning

Tirsdag 13. desember kl. 12.15 – 14.00
Auditorium B3 008
Program:
12.15   Presentasjon av prosjektet v/ Professor Elise Seip Tønnessen

            Glimt fra boka:
            Professor Gro-Renée Rambø: Arbeidskrav og tilbakemeldingspraksis i
grunnskolelærerutdanningene

Førsteamanuensis Eli-Marie Danbolt Drange: Digitalt innfødte eller digitalt velfødte?
Førstelektor Nils Rune Birkeland: Arbeidskravet som middel – eller var det også
målet?

13.00   Pause med noe å bite i

13.15   Professor Rune Johan Krumsvik (UiB) og førsteamanuensis Fredrik Mørk Røkenes (NTNU) har lest boka og kommer med sine kommentarer.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar