20100304

Seminar om informasjonskompetanse på Universitetet i Agder, Kristiansand 12. mars 2010

Møterom: A7 006

Tema for dagen er et tiltak under Program for skolebibliotekutvikling:

"Å utvikle en nettbasert idésamling for informasjonskompetanse med systematisk progresjon fra 1. trinn i grunnskolen til og med videregående opplæring. Det skal gis eksempler fra flere fag. Oppdraget innbefatter også et selvstendig ansvar for å utvikle en digital løsning på nettressursen og en digital presentasjon."

Program

09.00– 09.15 Velkommen og introduksjon til dagen – Siri Ingvaldsen

09.15 – 09.35 ”Utvikling av informasjonskompetanse fra grunnskole til doktorgradsnivå” – Tove Pemmer Sætre

09.35 – 10.00 Kommentarer og diskusjon

10.00 – 10.35 ”Ja takk, begge deler - perspektiver på lesing og skolebibliotek i overgangen fra bok til skjerm” – Anne Mangen

10.35 – 10.50 Kommentarer og diskusjon

10.50 – 11.10 ”Arbeid med utvikling av informasjonskompetanse i Danmark” – Lise Alsted Henrichsen

11.10 – 11.30 ”Informationskompetenser i skolan ur ett sociokulturellt perspektiv” – Helena Francke

11.30 – 12.00 Kommentarer og diskusjon

12.00 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.05 ”Lesing av fagtekster – arbeid med leseopplæring og informasjonskompetanse på Holumskogen skole” – Marit Strømsø

13.05 – 13.25 ”Idé, inspirasjon, informasjon - eksempler på bruk av skolebibliotek i undervisningen etter Kunnskapsløftet” – Inge Hovden og Inger Berg Wilhelmsen

13.25 – 14.35 Kommentarer og diskusjon

14.35 – 14.45 Oppsummering og avslutning – Siri Ingvaldsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar