20100504

Interessant artikkel om Twitter: Why Twitter Is the Future of News

Jeg følger Petter Bae Brandtzæg (forsker på sosiale medier ved UiO og Sintef) på Twitter. I dag lenker han til denne interessante artikkelen om Twitter som framtiden for nyhetsformidling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar