20101126

Lesebrett

Lesebrettprosjektet ved UBA som er omtalt i artikkelen "Da pensum ble trendy"i siste nummer av Bok og Bibliotek. Universitetsbibliotekenes eksperimenter med pensum på lesebrett og “padde” treffer tidsånden, mener journalist Olav Anders Øvrebø og skriver om tre universitetsbibliotekers lesebrettprosjekter.

"Bibliotekarene bar de tre initiativene forteller ganske samstemt om tre ulike begrunnelser for å sette i gang prosjektene:
  • ønsker å markedsføre sine elektroniske tilbud, ikke minst e-bøkene
  • pensum på lesebrett gjør hverdagen enklere for studentene
  • ønsker å finne ut hvordan ny teknologi påvirker studievaner og læring
  • e-pensum kan gi miljøgevinst"
Arthur er sitert på at: "Det er et komplekst felt. Vi føler nok at tjenestene vi kan tilby i stor grad blir begrenset av opphavsrett"

Artikkelen fins kun tilgjengelig i papirutgaven (tilgjengelig ved UBA).
Annen medieomtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar