20110331

Blaude konsonanter

Språkforskere ser tegn til at de blaude konsonantene er i ferd med å forsvinne fra Sørlandet. Det kan være mange grunner til det. Et problem er at den regelen som gjorde p, t, k til b, d, g bag en lang vokal ikke lenger virksom, slik at ord som har b, d og g i dag må læres inn ord for ord. Man har f eks ikke blaude konsonater i ordene kneip, tomat og fleip, som kom i språket etter at språkregelen om lenisering av konsonater virket. I tillegg har blaude konsonanter en tendes til å falle bort i sammensatte ord, noen sier f eks "stube" med b men "stupebrett" med p. Når det gjelder en slik språkendring er det nok lide man kan gjøre, men hva med å samle ordene og kanskje bli mer bevisste på å ta de blaude konsonantene i brug?
4/4: Takk for alle innspill jeg har fått de siste dagene, gjør tilføyelser på lista:

Substantiv: Abekatt, Agebrett, Bog, Brag, Bråg, Dug, Eig, Fodball, Fødder, Gade, Hvidveis, Klud, Kjøleskab, Knude, Kodd, Krig, Krog, Kråge, Luge, Pibe, Pige, Pude, Rod, Rude, Røyg, Sebe, Skap, Spiger, Språg, Spøgelse, Stage, Streg, Stribe, Strøg, Stubebrett, Tag, Tagstein

  • Mad: Blaudis, Blødkage, Gulerødder, Nebe, Nødd, Kjødd, Kage, Fløde, Pebber, Rægår, Rødbede, Salad
  • Dyr og fugler: Blekksprud, Geid, Maneid, Måge, Kråge(bolle), (Odder), Rege/Ræge
  • Yrker: Bager, Skomager, Språgforsker, Sygepleier,
  • Affikser: - hed: Kjærlighed, Tålmodighed, Ud-: Uddannelse, Udslitt
Adjektiv: Blaud, Bleig, Rudete, Hvid, Kåd, Stribete, Rådden, Liden
Preposisjoner: Ude, Udenfor, Bag, Bagenfor, Tilbage
Verb: Age, Bage, Bruge, Brøyde, Døybe, Gabe, Hade, Knode, Krige, Lege, Luge, Løbe, Pibe, Robe, Røyge, Sidde, Smage, Spøge, Stage, Stube, Støyde, Øge

2 kommentarer:

  1. men Birgitte, du har jo glømt ræger og fodball! fra a-å

    SvarSlett
  2. Huffoghuff!!! Skal skynde meg å føye til...

    SvarSlett