20110603

Skandinavisk konferanse: Multimodalitet, sjanger og design

 8. – 10. juni 2011 Holdes konferansen Multimodalitet, sjanger og design ved UiA. I følge nettsidene vil konferansen "samle forskere fra ulike miljøer innen språk-, litteratur-, medie- og kommunikasjonsforskning for å presentere ny forskning og diskutere fremtidige retninger for undersøkelser av multimodalitet i tekster på tvers av sjanger og medium. Konferansen er rettet mot studier av tekster, diskurser og kommunikasjonsprosesser der mening og opplevelse skapes gjennom et samspill mellom flere semiotiske modaliteter".
Utstillingsansvarlig ved UB, Lone Bak har laget en bokutstilling i anledning konferansen med litteratur om multimodalitet, bl a er skrevet av forskere som deltar på konferansen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar