20111024

Ny bok

DEI UKUELEGE SPRÅKA av Johannes Nymark og Rolf TheilMed utgangspunkt i fleire språksamfunn i alle verdsdelar diskuterer forfattarane mellom anna problem som oppstår når ein skal velja skriftnorm. Skal ein gå inn for ein variant med høg sosial prestisje – slik katalanarane har gjort det i Spania – eller skal ein ha toleranse for dialektmangfaldet, slik ein har valt for nynorsken sin del?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar