20120525

BDG-ordboga

Jeg har tidligere skrevet litt om blaude konsonanter, og fått gode innspill på ord fra facebook-venner. Tusen takk!!!!. Min erfaring fra er at det er et tema som engasjerer sørlendinger. Selv om språgforskerne ser tendenser til at de blaude konsonantene er på vei ud av sørlandsk, har mange et nært forhold til dem. Kan hende fordi de blaude konsonantene har med minner, tilhørighed og identitet å gjøre. Språket er virkelig sosialt og identitsskapende. Språgforsker Ingrid Kristine Hasund og undertegnede har laget en uhøytidelig, uoffisiell liste over ord som udtalles med b, d og g på den bløde kyststribe. Her er det også en artikkel om  det aktuelle ordet "streik"! Ingrid Kristine har skevet flere spennende bøker om språg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar