20130825

Hva ville Google gjort?

Boka Hva ville Google gjort av Jeff Jarvis er ei visjonær, lærerik og inspirerende bok skrevet av en erfaren journalist, forfatter og professor. Han beskriver samfunnet etter Google og argumenterer godt for en åpen delingskultur. Han skriver i boka:

Vi har et behov for å forbinde oss. (...) takket være Google og Facebook har jeg igjen kommet i kontakt med gamle kolleger og venner, knyttet nye forretningsforbindelser. Facebooks suksess har mye med å gjøre med at vi har fått tilbake en ekte identitet, et ekte omdømme og ekte relasjoner (...) ofte føler vi et behov for å gjøre mer enn å omgås andre: Vi ønsker å samarbeide.

Hva ville Google gjort anbefales og kan lånes ved UB eller engelskspråklig utgave kan leses på Kindle/brett.

Følg forfatter Jeff Jarvis på Twitter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar