20130909

Papirboka trumfer alt?

Vi bør være skeptiske til forslag om å bytte ut papirbøker med læring på nettbrett.skriver forsker Anne Mangen i spalta "Fersk forskning i Dagens Næringsliv. Mangen påstår dette på bakgrunn av studien Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension (av Anne Mangen, Bente R. Walgermoa og Kolbjørn Brønnicka).

"Vi sammenlignet lesing av to firesiders tekster på pc-skjerm og på papir blant elever på tiende trinn. Tekstene var identiske på papir og på pc (pdf-format). En gruppe leste på pc, den andre gruppen leste på papir. Deretter svarte begge gruppene på spørsmål som målte leseforståelse. De som hadde lest på papir, skårte signifikant bedre enn de som hadde lest på pc. Dette er i samsvar med mange andre undersøkelser som sammenligner skjerm- og papirlesing.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar