20131016

Om ligestilling og Camilla Collett

Ligestillingsrådgiverne ved landets Universiteter gjør en utrolig viktig jobb. I dag hadde de samling på UiA, Campus Gimlemoen. Siden de skulle ha deler av møtene i UBs Holt-rom, spurte UiAs ligestillingsrådgiver, Randi Øverland, om jeg kunne si noen ord. Jeg valgte å si litt om Holt-samlingens historie, om Camilla Collett som Norges første feminist og hvordan hun fremdeles er brennaktuell i vår tid:
Holtsamlingen først: UB er den stolte eier av bogsamlingen fra lærerseminaret (for Kristiansands stift som da bestod av Rogaland, Agder og Telemark) som blei etablert på Holt i Aust-Agder i 1839. Det sies at Holt blei valgt som sted for denne uddanningen av lærere og kirkesangere bl a fordi Holt lå:
”i en passende afstand fra den belivede byverden, og i en egn, hvor der er al grund til at antage at alumnerne (d.e. elevene/studentene) ikke skulde være udsatte for fristelser" (!)
Camilla Collett blei født i Kristiansand i 1813 og beskriver barndommen (til hun var fire år :) nærmest som paradisisk. Men er Camilla, Norges Første Feminist fortsatt aktuell? For å siterte noen linjer ein tekst jeg hadde på trykk i Fædrelandsvennen for 3 uger siden: 
Etter to hundre år med kvinnekamp har ikke kommet der vi skal være. Dette fikk vi et grelt eksempel på valgdagen 9. september 2013, da et intervju med to politikere fikk overskriften "Spente Pyntedokker" i Fædrelandsvennen på nett. Jeg tok ein skjermdump av artikkelen og delte i Sosiale medier, derfra blei dette denne diskutert (78 kommentarer bare på min FB-vegg) og delt 22 ganger). Om slige fenomener udtaler kommetator Sven Egil Omdal: “ein kvinnelig politiker vil oftere bli vurdert som person, som moderlig, myg eller jernhard, mens en mannlig politiker oftere blir beskrevet som et sett av meininger, en posisjon eller strategi.

Vi får ta fram Camilla Collett igjen. Les gjerne professor Tone Selbos siste bog om denne kvinna, som ikke først og fremst var moderlig, eller formbar myg. Hun var Strateg. Revolusjonshistoriker. Forfatter. Byhistoriker. Feminist. Politisk tenker. På framsida av Selboes nye bog om Camilla Collett har kunstner Steffen Kverneland laget et fascinerende portrett av ei kvinne midt i livet, som har ein nerve og troverdighed som stiller det mest kjente Collettportrettet, kjent fra hundrelappseddelen, fullstendig i skyggen. Her trer kunstneren fram, ikke kun som kvinne, men som et menneske av kjødd og blod, med gleder og sorger, og med et liv som skal leves: Sårbar. Trassig. Klog. Ein aktør i ein verden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar