20131104

Behovet for en digital, sosial og mobil strategi

Det skal skrives Digital Strategi ved norske læresteder og universiteter. Bør man også diskutere en digital, sosial og mobil strategi? 

I mitt arbeid ved Universitetsbiblioteket veileder jeg studenter og stipendiater i litteratursøk, referansehåndtering, kildekritikk og publiseringsstrategier. Vi diskuterer digitale, sosiale og mobile strategier løpende. Det er viktig å se på teknologibruk i Akademia som avhengig av et sett av digitale kompetanser. Dette er bl a noe Rolf K. Balterzens gjør i sin artikkel fra 2009: "Den digitale lærergjerningen". I: Svanberg, Ray og Hans Petter Wille (red.) LA STÅ! Læring – på veien mot den profesjonelle lærer. Oslo: Gyldendal akademiske forlag. Balterzen teller 6 digitale kompetanser:
  1. Digital dannelse: evnen til velegnet deltakelse på internett som et offentlig rom, der holdninger er viktig. 
  2. Digital samarbeidskompetanse: evnen til å samarbeide over internett. 
  3. Digital bearbeidingskompetanse: gjenbruk og videre bearbeidelse av allerede eksisterende nettmateriale. 
  4. Kildekritisk vurderingskompetanse: evnen til å klare å vurdere nettinformasjon på en kildekritisk måte. 
  5. Digital navigeringskompetanse: evnen til å finne fram til relevant informasjon på internett. 
  6. Grunnleggende digitale ferdigheter: evnen til å ta i bruk egnet programvare til oppgaveløsning.
En slik tenkning av digitale kompetanse kan man trekke videre inn i diskusjoner og samtaler når man nå skal lage en digital strategi ved et lærested:
  • Hva er de sentrale utfordringer, muligheter og praksiser i digital kommunikasjon i undervisning, forskning og administrativt arbeid? 
  • Hvordan kan man intensivere digital produksjon, deling og diskusjon av forsknings- og læringsressurser? 
  • Hvordan endrer sosiale og mobile medieplattformer digital kommunikasjon? Hva skjer når det skapes nye møteplasser og muligheter for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer? (jf Perry Hewitt, Chief Digital Officer ved Harvard University, @perryhewitt på Twitter). 
  • Hva skal til for å styrke studentenes informasjonskompetanse - dvs søkestrategier, kildebevissthet, copyright, personvern og akademiske skriving og formidling?

I arbeidet med et digital strategiarbeid bør man trekke veksler på hva internasjonalt kjente universiteter har gjort av grep. Kanskje bør man initiere arbeidet med å lage en Digital, sosial og mobil strategi?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar