20131209

Nytt søgesystem

BIBSYS er i ferd med å implementere et søgesystem for norske fag- og forskningsbibliotek, og har laget en blogg som i følge dem "vil være en kilde til informasjon om innføringen, Bibsys oppfordrer til gjensidig kommunikasjon ved at dere ute i bibliotekene kommer med innspill, kommentarer, spørsmål osv".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar