20131220

Blogging - også i 2014?

For fem år siden tok jeg et valg om å begynne å blogge i arbeidet mitt ved Universitet i Agder av tre grunner. Her sier jeg litt om hvorfor. Men hvert år bør man tenke gjennom om dette fremedeles har noe for seg?  Her er noe av det jeg blogga om i året som gikk.

Hvordan deler vi informasjon ved UiA og stimulerer til en inkluderende delingskultur og inkluderende prosesser? Hvordan viser man en tydelig vilje til å spille hverandre gode, og glede seg over at andre lykkes? Intranettet Innaskjærs er ett sted gjøre dette. Men min erfaring er at de samtalene vi fører åpent online, der også randssonen kan være med og gi oss innspill og respons er viktige. I den grad min blogg og faglige diskusjoner i #SoMe har bidratt til dette vet jeg ikke. Men jeg tror vi bør lytte til en regional aktør som Fvn når de sier at de har vansker med å få UiA-ansatte til å delta i diskusjoner. Her fins det nok ulike virkelighedsbeskrivelser, men generelt vil jeg si at om man deler mer bredt, deltar i debatter på nett og i workshops i Universitetsbyen, så vil det igjen føre til ny relevant kunnskap og innovative forskningsideer. Hvordan oppstår den viktige innovasjonen? Det er det forska på: Innovasjon først og fremst blir til i gradvise prosesser der mennesker fra ulige miljøer med forskjellige erfaringer deler tanker og ideer med hverandre. Dette er spennende. Hvordan kan vi lage flere og bedre delings- og mødeplasser på Agder? Her bør UiA som et digitalt universitet være deltagende og tydelige også i #SoMe.

Mennesker ønsker å delta der man kan bli sett og hørt, der vi sammen kan skabe noe av verdi. Hvordan får vi til dette? Mitt forsett for 2014 blir at jeg fortsetter å blogge -  jeg ønsker å bidra til at UiA kan bli enda bedre på å delta i og skabe en inkluderende delingskultur i den digitale og fysiske Universitetsbyen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar