20140212

Skolebibliotek på Facebook

På konferansen Se og les i Bergen nylig, traff jeg tidligere kollega Manuela Werler fra UB, som nå arbeider som bibliotekar ved to videregående skoler i Hordaland. Hun fortalte at hun hadde benyttet det sosiale medier Facebook i et leseprosjekt på en av skolene.

Da jeg fortalte om at Agders skolebibliotekarer kom til UB 12 februar, tenkte Manuela (og jeg) at dette kunne være aktuelt til inspirasjon og diskusjon. 

Manuela og jeg snakket også om det på sikt kunne være spennende med en blogg der skolebibliotekarer ved VGSer kunne dele erfaringer og refleksjoner. I ettertid tipsa Manuela meg om NBF- skoles blogg med mye relevant stoff for VGSog at NBF-skolen nylig har etablert en fb-side.Manuela har også funnet denne Facebookgruppen for danske skolebibliotekarer og denne nettsida om informasjonskompetanse er kanskje godt kjent?

Hva tenker dere?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar