20140224

Strategisk bruk av sosiale medier

Forrige tirsdag var vi fire UB-ere på kurs i strategisk bruk av sosiale medier, sammen med et tjuetalls bibliotekarer og kulturfolk på UiA Campus Grimstad. Kursholder var Nina Nordbø, digitalansvarlig i NRKbok, og kurset ble holdt i regi av Norsk Bibliotekforening og avdelingen Bibliotek- og kulturformidling i Aust-Agder fylke.

Jeg har lenge vært interessert i strategisk bruk av #SoMe i arbeidet som fagansvarlig bibliotekar ved UB. De siste årene har jeg erfart at sosiale medier er et godt verktøy for å komme i dialog med forskere (f eks facebookgruppa "Vannkanna") bibliotekansatte (f eks facebookgruppa "Bibliotekfolk på Agder). I følge Nina Nordbø handler bruk av #SoMe om å ville samtale med folk. Dette er også Ida Jacksons poeng i sin bok om Sosiale medier: å blogge er å starte samtaler

Men ønsker biblioteksektoren å komme sine brukere digitalt i møte? Mye tyder på det, det finnes godt med bibliotek-profiler på Instagram, Twitter og Facebook. Om det ligger strategisk tenking bak, eller om kontoene holdes igang av entusiaster er vanskelig å si, men på kurset virket det som om tipsene Nina Nordbø kom med rundt #SoMe-strategier falt i for jord. For å få til en god bruk av sosiale medier bad Nordbø oss Nina svare på disse spørsmålene
  • hva vil vi snakke med folk om? 
  • hvordan skal vi gjøre det? 
  • hvem gjør hva? 
  • hvordan blir vi bedre? 
Vi er i en tidlig fase når det gjelder bruk av sosiale medier og offentlige organisasjoner. Nordbø sa at det er fint lite forskning, og man har måtte "føle seg fram" og lært via praksis.Men det finst noen normer, og det forskes og skrives stadig mer om #SoMe.

Ved UB rigga vi rigga opp Instagramkontoen @UBAgder for en drøy månede siden. For å kunne benytte dette verktøyet bedre, kan vi ifølge Nordbø benytte verktøy som f eks Stratigram. Her kan vi se aktivitet, antall kommentarer og "likes" - som kan gi input til hva som er klokt å gjøre framover. Går man til UBAs ferske Instagramkonto ser man at man i løpet av kort tid har fått 150 "likes", 21 kommentarer 94 følgere. Følgerne kan være studenter, andre bibliotek eller mediebedrifter. Og jammen har det ikke sneket seg inn en statssekretær fra kulturdepartementet også. 
Noen eksempler på følgere av @UBAgder

Bibliotek/Arkiv: Bergen Offentlige Bibliotek, Riksarkivet Kultur: Vest-Agdermuseene, Norkøping Musem, Statssekretær i Kulturdepartementet: Knut Olav Åmås, Utdanning: UiA, BI, UiB, UBO, UiA-studenter/ansatte Forlag: CappelenDamm, Vilja forlag Medier: Fædrelandsvennen, Kristiansand Avis

I framtida vil vi nok snakke mer om hvordan man arbeider strategisk med brukerkontakt, dialog og utvikling via sosiale medier. Enn så lenge kan vi snakke om hvem vi ønsker å nå med et evt nærvær i #SoMe. Hvem vil vi snakke med (mågruppe), hva vil vi snakke om (hensikt, tema, læring, informasjon), hvordan er det mest hensiktsmessig å organisere (hvem gjør hva) og hvordan evaluerer vi det arbeidet som gjøres i #SoMe.

1 kommentar: