20140407

UiA Beta

Fra nå og ud juni skal jeg arbeidet 20% med prosjektet UiABeta :-)

UiABeta er en åpen delingsplattform ved Universitetet i Agder for utprøving og diskusjon av digitale verktøy og sosiale medier i læring, undervisning, forskning og formidling. Vi inviterer til erfaringsdeling og utprøving av ny teknologi og arbeidsmåter.

Status ved inngangen av april: Prosjektgruppa bestående av Stein-Erik Skaar (Puls), Arne Breistein (LU) og undertegnede har diskutert og blitt enige om milepæler og fordeling av oppgaver. Leveransen fra prosjektet er en relansering av nettstedet UiABeta ; med nye bidragsytere, innhold, funksjonalitet, feeder, diskusjoner og nettverk. Prosjektet skal levere rapport med forslag/tanker om gevinster med videre arbeid med UiABeta  til lederne ved PULS/LU/UB mot slutten av prosjektperioden.

Milepæler i prosjektperioden
24. april: nettstedet er klargjort til relansering 30. mai: utviklingsfasen avsluttes 26. juni: leveranse av rapport og evt søknad.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar