20140605

Sosiale medier + digital kompetanse = sant

Hvordan kan Digital kompetanse-satsningen ved UiA ta i bruk sosiale medier for å innhente informasjon, dele og spre?

Foreløpig plan umiddelbart og under utviklingsprosessen: 

August:
Presentere konsept og spørre studentene noe vi ønsker å få tilbakemelding på 2-3 dager før semesterstart (når studentene er i modus)
Spørsmål (hva?)

Bruker UiAs offisielle Facebookside

September-desember- underveis under utviklingen av kurset
Bruke informasjonen til å stille nye spørsmål! Invertere med studenter til diskusjon av konkrete problemstillinger, som vil dukke opp.  For eksempel: 1 times tenketank med gratis lunsj

Fordele innhold gjennom interaksjon via @UiAgder og egentwitterkonto (omgjort/UiABeta) og Facebookside internt og eksternt.
Finne godt navn, «Digital kompetanse»?

Midler til spredning av overnevnte: kr 3-5000,-

Før oppstart av kurset:
Lage film (eksempel ny film for digital eksamen) for å spre kurset i sosiale medier ++

Når kurset er i gang og videre
Peer learning: Egen Twitter-konto og Facebookside som lavterskel/førstelinje for spørsmål/tilbakemeldinger/innspill underveis. Redaksjon.

Film om digital eksamen! 

- Julia og Birgitte


Mulige samarbeidspartnere?
IKT-lab: hjelp og veiledning i bruk av data. ● 6 moderne datamaskiner ● IKT-veiledninger ● gruppeundervisninger ● personale som alltid hjelper til ● møteplass for alle.
Fem studenter fra IKT ved Universitetet i Agder bistår bibliotekets ansatte med veiledning til publikum.  Det er mulig å ta med seg sin egen bærbare PC, Ipad eller mobiltelefon og få veiledning i bruk av disse.
http://www.kristiansand.kommune.no/no/ressurser/Nyheter/Nyhetsarkiv/Apner-dataopplaring-pa-biblioteket/Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar