20140821

Informasjonskompetanse-modul i DK-kurs

Foreløbig skisse #moduler
  1. Navigeringskompetanse Studenten blir i stand til å framskaffe data som en, med utgangspunkt i egen kunnskap, kan omsette til ny kunnskap, gjennom kjennskap og bruk av adekvate informasjonskilder.
  2. Kildekritikk Studenten arbeider metodisk for å skille ut troverdig, relevant og kvalitetssikret informasjon.
  3. Kildebruk Studenten tilegner seg kunnskaper om relevant lovgivning mht kildebruk og praksiser for opphavsrettlig, akademisk og etisk bruk av informasjonskilder i sitt arbeid.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisning gis i form av øvelser, seminarer og enkeltforelesninger (deler av teoripensum).

Evaluering/digital eksamen
...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar