20140911

Bøker som kilde til informasjon

Har nettopp begynt på en tekst til Kildekompasset 

En bok som kilde i akademisk arbeid kan eksempelvis være en artikkelsamling (lenke ut) eller en monografi. Sistnevnte kan defineres som et ikke-periodisk skrift der antall bind er kjent og fastsatt (jf Wikipedia). Det er oftest et forlag som gir ut bøker, og i en kildekritisk sammenheng kan forlagets omdømme være en pekepinn på om innholdet kan anses som en troverdig og nøyaktig informasjonskilde til bruk i et akademisk arbeid. 

I monografier, som har større omfang enn f eks en artikkel kan man forvente å finne grundig behandling av ett eller flere temaer. På mange fagfelt et boka helt sentral i den kunnskapsproduksjonen man skal arbeide med i det akademiske arbeidet. I en monografi får man et emne grundig belyst fra flere vinkler, samtidig son man også har plass til å kommentere kontekst og .... 

Forfatteren av en bok bør være godt faglig oppdatert på det hun skriver om, gjerne en autoritet på feltet, med de rette vitenskapelige motivene, er det viktig å se når boka er gitt ut. Er innholdet fortsatt aktuelt? Er det kommet ut senere, oppdaterte utgaver av boka? 

Er temaene i boka grundig belyst fra flere vinkler, slik man han forvente i et akademisk arbeid? Ser henvisninger og litteraturliste ut til å være nøyaktige og fullstendige? 
Virker argumentene og premissene som utredes i teksten solide og veloverveide? 

(Hva mangle, hva bør jeg gå mer inn på?) 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar