20140904

Lesebrettprosjektet

Fra 2010 til 2013 ledet jeg et leseprosjekt ved UiA. Resultatet fra prosjektet overrasket oss: Over halvparten av studentene i vår undersøkelse foretrakk å lese pensumbøker på papir (Olsen, Langseth og Kleivset 2013). Grunnene til dette kan være flere. En forklaring kan være at studenter allerede har godt etablerte lesestrategier på papir, de kan også ha opplevd tekniske problemer, eller studentene kan ha oppfatta leseforståelsen som bedre fra papir enn fra skjerm. I følge forsker A.K. Pughs er lesing en prosess der man ubevisst, fritt og sømløst varierer mellom ulike lesestiler. Når man setter i gang en leseøkt, blar man i boka, man kan skumme noen sider eller avsnitt, man søkeleser kanskje etter et bestemt emne, man kan nærlese teksten, kanskje må man bla litt igjen, for å skjønne sammenhengen. Man streker under noe man synes er viktig, eller man noterer i margen. Mange opplever det som utfordrende å skifte sømløst mellom lesestiler på brett. Lesing på brett synes å egne seg best til ren gjennomlesing av en tekst.

Leseforsker Anne Mangen, ved Universitetet i Stavanger undersøkte nylig hvordan en gruppe elever på tiende trinn skårte på leseforståelse, etter at halvdelen hadde lest på pc, mens den andre gruppen hadde lest på papir. De som hadde lest på papir, skårte signifikant bedre enn de som hadde lest på pc. Leseforskeren påpeker at dette funnet er i samsvar med andre undersøkelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar