20150128

UB i tall

Hovedtall når det gjelder bibliotekets aktivitet i 2014 er lagt ut, noen få mindre endringer når det gjelder bruk av e-tjenester kan forekomme. Noen trender:

  • ​Utlån av fysiske dokumenter viser en svakt fallende tendens
  • Fjernlånet og brukerbestiller holder seg på samme nivå
  • Oria har antakeligvis ført til en stagnasjon i database søk og en ganske kraftig økning i antall nedlastinger av materiale fr e-tidsskrifter og e-bøker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar