20150507

Pauli ord - med blaude konsonanter?

For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange.

Om nå foden sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. 

Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. 

Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 

(...)

Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. 

Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føddene: «Jeg har ikke bruk for dere». 

Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svagest, nettopp de er nødvendige

Paulus
1.Kor 12, 14-22

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar