20150820

Nettbrett i praksisveiledning

På Norgesuniversitets nylig avholdte høstkonferanse i Tromsø 15-16. september presenterte forskerne Petter Mathisen og Cato Bjørndal

 «Nettbrett i praksisveiledning,» er et treåring samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder, delfinansiert av Norgesuniversitet, ledet av forskerne Petter Mathisen (UiA) og Cato Bjørndal (UiT).

Ifølge Norgesuniversitetet.no har 43 studenter, 17 praksislærere benytta nettbrett/iPad i "undervisning, observasjon og rettleiing når dei har praksisperiodar ute i skolane." En prepublisert forskningsartikkel vitner om at studenter og veiledere .....

Les mer Nettbrett gir aktive studenter

Forskerne er overraska over den sterke delingskulturen som utviklet seg i prosjektet:
Studentane deler blant anna observasjonsnotat, bilde og videoopptak, og gir åpne og ærlige tilbakemeldingar på kvarandre si undervisning. Med nettbrettet utnyttar vi langt meir av potensialet som ligg i grupperettleiing.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar