20150805

Smeigedag - diskusjon


Språkforsker Magnhild Vollan setter skabet på plass mht til begrebet Smeigedag i Fvn i dag: http://www.fvn.no/mening/debatt/Om-dialektordet-smeigedag-2863571.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar