20150827

SoMe ved UBAgder - første tanker

SoMe/Kommunikasjonsplattform, UBAgder #Twitter #Instagram #Facebook

Synliggjøring av UBAgder som kunnskapsbase med sentrale støttefunksjoner mht studentens læring og ansattes forskning. (Ethos)

Skal være tilgjengelige, personaliserte og kunnskapsorienterte (Pathos), og slik skape et #Community

UBAgder skriver om og tar initiativ til debatter og samtaler som #Informasjonskompetanse #kildekritikk #akademiskskriving #opphavsrett #referansehåndtering #forskning #læring #undervisning (Logos)

Tips i SoMe, være

  • Tydelig
  • Personalisert
  • Nyttig
  • Morsom
  • Oppfordrende
  • Identifiserbar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar