20150907

Boka Sosiale medier av Ida Aalen


det å mene noe om hvordan folk bruker sosiale medier basert på hva du ser i din egen nyhetsstrøm, er som å melde været for hele landet landet ved å titte ut av ditt egen vindu 

I etterordet til boka etterlyser Aalen en mer kunnskapsbasert debatt om sosiale medier, basert på analyser og studier av forskere, men medgir at denne forskningen stort sett er “skrevet på engelsk, den er full av sjargong, og den er gjemt bak betalingsmurer” (Aalen, 2015:251).I boka Sosiale medier, tar forfatter Aalen jobben med å formidle ny og relevant forskning om Sosiale
medier, og hun gjør det godt, grundig og kritisk. Aalen har i arbeidet med boka innsamlet over 2000 forskningsartikler fra vitenskapelige, fagfellevurderte tidsskrifter og viser til noen hundretalls av dem i boka, hun har lagt vekt på “forskning fra land i skandinavia, Vest-Europa og Nord-Amerika.     

Cecilie Asker, Aftenposten: Friskmelder sosiale medier

Aalens analytiske og forskningsbaserte metodikk tilbakeviser kjente utsagn som “at alle andre deler uinteressante ting i sosiale medier.” (2015:55) Forfatteren imøtegår dette med å introdusere begrepene fatisk kommunikasjon og sosial stelling for å gi gode - og litt uventa svar på det mange av oss opplever som irriterende deler av sosiale medier-hverdagen. Boka gir gode svar på hvilke (ubevisste) hensyn tar vi når vi avgjør hva vi deler, liker og skriver og hva vi (absoloutt) ikke deler og liker på f eks Facebook, og hvilke konsekvenser får det igjen.

Vi trenger mer kunnskaper om nye sosiale medier. I boka Sosiale medier gir Aalen analytiske og forfriskende svar på hva sosiale medier er, hvilke behov de dekker, hva gjør dem så mye anvendt. Og Aalen slår fast: sosiale medier handler mer om å forstå folk enn om teknologi (2015:36).

Jan Omdahl i Dagens Næringsliv: Sosiale forklaringsmodeller

Les boka, og bli klokere på dine nettverk, på dine kommunikasjonsvalg - ikke bare på de nye, digitale plattformene.   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar