20150909

Nettbrett som læringsarena

- Jeg var skeptisk i starten, sier Synnøve Lid, èn av flere barnehagelærerstudenter som denne uka fikk utdelt hver sin iPad i et nytt UiA-prosjekt.

- Noen er skeptiske til bruk av iPad i skoler og barnehager, sier Arne Breistein som leder UiA-prosjektet: Praksis- og campusundervising som læringsarenaer for digital kompetanse (PraCaD) - Men bruk av nettbrett i barnehage og skole er et viktig verktøy til utvikling og læring, og et nettbrett trenger ikke være en erstatning for barns lek sier prosjektlederen, og viser til UiA-forskerne Randi Engtrø og Dag Nomes artikkel, der kritikken av nettbrett i barnehagen diskuteres og imøtegås.

Student Synnøve Lid får utdelt en iPad av Agnes-Margrethe Bjorvand i PraCaD-prosjektet.
- Lærerutdanningene ved UiA ønsker å teste ut nettbrett på fire områder, fortsetter Breistein: I forelesernes undervisning for lærer- og barnehagelærere ved UiA, i studentenes praksis, i praksislærers veiledning og i åpne workshops om IKT og nettbrett i læring.

Studentene ser fram til å sette igang: - Mange barn ser på iPaden som en ren spill-maskin, og sier “jippi, nå skal vi spille,” sier barnehagelærerstudenten, Synnøve Lid. - Men et nettbrett kan brukes til så mye mer enn spilling, blant annet kan barn uten språk har hatt god nytte av apper og digitale pekebøker som f eks myldreboka Se og Si, sier Lid.

Agnes-Margrethe Bjorvand, UiA
Agnes Bjorvand er en av underviserne ved UiA som deltar i PraCaD-nettbrettstafetten med sine tredjeårs bachelorstudenter ved UiA. - Ta med iPaden på alle forelesninger framover, sier Astrid Lindgren-eksperten, og utfordrer studentene til å reflektere rundt hvilke behov for læring og mestring hos barnehagebarn nettbrettet kan støtte og utvikle. Studentene skal framover diskutere ulike ideer til ikt-pedagogiske opplegg på forelesningene, og på kullets interne facebookgruppe.

Animasjonsbokser for iPad - Animasjoniskolen.blogspot.com
- Her har vi to perspektiver, sier Bjorvand: For barna er det viktig med konkrete resultater, for oss lærere er det å viktig å se på prosessene. Til uka tar Bjorvand med “animasjonsbokser” til studentene, og leder en workshop i animasjonsfilm. Mange barnehager har skaffet seg utstyr for å lage egenproduserte filmer og bøker sammen med barnehagebarn, sier Bjorvand.

- Det er nettopp dette med erfaringsdeling mellom universitetet og barnehager og skoler i regionen PraCaD-prosjektet ønsker å stimulere til, sier Arne Breistein. - For at studenter og lærere skal være best mulig på ikt i læring, må vi samarbeide, sier han. Studentene vil blogge om erfaringene de gjør seg, og UiAs forelesere vil dele opplegg og refleksjoner digitalt på UiABeta.

PraCaD-prosjektgruppe: Randi Engtrø, Institutt for pedagogikk, faglærer i barnehagelærerutdanningen, Irene Trysnes, Fakultet for samfunnsvitenskap, Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Tore Mydland, Praksislærer ved Sjøstrand skole, Kristian Nørve og Kristin Skoglund Robstad, Grunnskolelærerutdanningen, Kjerstin Danielsen, Praktisk-pedagogisk utdanning/ Lektorutdanningen, Arne Breistein, Barnehagelærerutdanningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar