20160111

Akademisk søking 1-6 + oppgaver

#1
Hokusais bølge / DK
Oppg:

#2
Akademisk analyser -> Akademisk skriving: Kvalitet -> Vitenskapelige metode -> Fagfellevurdering (Forskning) - åpen kritikk - testing av premisser og funn (Skriveprosessen: Søkogskriv.no)
Oppg:

#3
Data: Aviser (Atekst/Press), Samtaler/Intervjuer (Survey Xact/SoMe)
Oppg:

#4
AKADMISK SØKING (Strategi, Tid, Konsentrasjon, Feelgood, Motivasjon)
&:) Pegefinger: Google faller gjennom ->Tip-of-the-iceberg
Oppg:

#5
Kildekritikk (Film)
Oppg

#6
Språk - søketerminologi
Oppg:

 • Velg2-3sentrale ord fra Problemformulering, lag
  • Synonymer
  • Hyponymer
  • Antonymer
  • Oversett
  • Fagtermer

#5
Søkestrategi (inkl. søketeknikker #trunkering #frasesøk #boolske operatorer)
Kvalitetssikra kilder til akademiske analyser/skriving:
 • Artikler fra fagfellte tidsskrift 
  • ORIA 
   • bruk sjekkliste Kildekompasset.no
  • EBSCO
   • MLA
   • Academic Search Complete
   • bruk sjekkliste Kildekompasset.no
 • Bøker 
  • ORIA
  • WorldCat
  • Google Bøker
  • (bruk sjekkliste Kildekompasset.no)
 • Oppslagsverk
  • Oxford Research
   • bruk sjekkliste Kildekompasset.no
  • Store Norske Nettleksikon
  • Wikipedia(SRF - #SværtReflektertForhold
Oppg
 • Finn 3
  • Fagfellevurderte artikler
  • Bøker
  • Definisjoner (oppslagsverk)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar