20160119

Søking - hvor og hvordan? - om stretegier, terminologi og teknikker


Hvordan finner man frem til de gode informasjonskildene?
Trenger man å lære å søke etter informasjon når vi har søkemotorer som Google.com?

Min erfaring som Universitetsbibliotekar tilsier at unge mennesker tror at de kan finne det de trenger av gode kilder til informasjon via et googlesøk. - Og riktignok fins det mye verdifull informasjon på det skjulte nettet. Og via et avansert søk i Google.no kan man designe treffsikre søk, problemet er bare at via google får man bare tilgang til toppen av Internett-isfjellet av informasjon.

(1. film) - Hvorfor søke?

Det første jeg lærer bort som bibliotekar til en som trenger å finne informasjon om et emne er å lage en søkestrategi.

Søkestrategi
For å finne fram til adekvat, relevant og kvalitetssikret informasjon må man tydeliggjøre hva man trenger. Er det en definisjon, en oversikt over  et fagfelt, enReflekter over tre grunner til at

Her er fem eksempler på databaser å søke etter artikler fra fagfellevurderte tidsskrifter / bøker /avhandlinger /oversiktsartikler o.l.

·         ORIA - start her


Min erfaring som forskningsbibliotekar er at endring i søketerminologi og refleksjon over ulike fagtermer kan skjer underveis i søkene, å arbeide kontinuerlig med synonymer / hyperonymer/hyponymer /antonymer – for å spisse søket, funker ofte bra.

Husk #BoolskeOperatorer #Trunkering #FraseSøk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar