20160214

Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse - med hovedvekt på informasjonssøk. For "Kildekritisk kompetanse" og "Produksjonskompetanse" - se Kildekompasset.no - Kildekritikk - Kildebruk

Kurset i navigeringskompetanse, søkestrategier, søketerminologi og søketeknikker er lagt opp dialogisk og multimodalt og består av fire bolker:

1. Søkeforberedelser
2. Oversiktssøk
3. Dybdesøk
4. Aktualitetssøk 

Med "dialogisk" og "multimodalt" sikter jeg til at dette kurset er lagt opp med korte oppgavetekster som skal besvarer i SoMe-gruppa DelingsLæring, og introduksjonen til øvinegen består av 5-6minutters mobilfilmer. Se filmene og gjør oppgavene, og del svarene dine i samarbeidsgruppa DelingsLæring på Facebook. 

Kursholder er Birgitte Kleivset - ta gjerne kontakt for spørsmål og kommentarer underveis, per mail: Birgitte.Kleivset@uia.no eller i  eller på Twitter: @UiABeta. Her sier jeg hei fra min mobiltelefon :)Så setter vi igang med selve kurset

1. Forberedelser til informasjonssøket.
Se film under og les tekst/besvar oppgave 1. 
Øvelse 1
Man kan se på søkeforberedelser som drodling/språklek/utforskning som man kan gjøre sammen i en klasse eller et kurs. Her er et eksempel på det, vi kan arbeide med sammen: Problemstilling: 
”Hvorfor og når ble Frihetsgudinnen bygget?”
Finn synonymer, antonymer, hyponymer/hyperonymer, engelske begreper, faguttrykk de tre ordene under. Legg inn forslag i den lukka FB-gruppa DelingsLæring.


  • Frihetsgudinnen
  • Hvorfor
  • Bygget


2. Overssiktssøk - Introduksjonfilm
I filmen snakker Birgitte om "googling" og "PLN" Øvelse 2
Skaff deg en oversikt over problemstillingen  ”Hvorfor og når ble Frihetsgudinnen bygget?" ved å kombinere ulike søkeordene i ulike kombinasjoner ved å benytte

  • Google Avansert Søk
  • Ditt PLN - DelingsLæring
  • Slå opp i et leksikon - papir og/eller nett (wikipedia, snl.no, o.l.)
  • Del det du finner i DelingsLæring.

3. Dybdesøk - Instruksjonsfilm 
I filmen snakker Birgitte om "iGen" og papirbøker og svarer på "Skal vi lese bøker også nå?" :)

Øvelse 3
Gi en beskrivelse, og evt eksempler på av søketeknikker som "Trunkering," "Frasesøk," og "Boolske operatorer" - del i DelingsLæring.


4. Aktualitetssøk - Instruksjonsfilm
I filmen snakker Birgitte om aktualitetssøk og søking som delingslæring.Oppgave 4
Hva fant du ut om problemstillingen - hva fungerte mht søkestrategi - hva fungerte ikke - reflekter over hvordan man kan introdusere “søkestrategier” til elever i Delingslæring.

Takk for godt arbeid
- ta gjerne kontakt for spørsmål og kommentarer per mail: Birgitte.Kleivset@uia.no, i samarbeidsgruppa DelingsLæring på Facebook, på Twitter: @UiABeta.

Ønsker du å lese en studie fra UiA om hvorfor studenter i mange fag foretrekker å lese bøker - på papir: E-book Readers in Higher Education: Student Reading Preferences and Other Data from Surveys at the University of Agder 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar