20160202

Om "Delingsøkonomi"

Delingsøkonomi er et ord som ikke ble brukt i norske medier før i 2014.
Et søk i Retriever viser at det i 2015 ble publisert 177 artikler i norske medier der ordet delingsøkonomi inngikk - i 2016 er vi. en månede ut i året allerede oppe i 334 artikler. Hvor skal dette ende?
Ill: analysesøk i Retriever 2. feb. 2016

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar