20160211

Infromasjonskompetanse

Presentasjon
..................................................................................................................................................

Kladd:

I et godt iformasjonssøk kan man gjerne "google," men dette er bare første fase i det å lete fram god informasjon i et skolearbeid. 

Forberedelse: Før man setter igang med informasjonssøkende bør man:

Tenke over hvilke typer kilder og litteratur som er mest relevant.
- Lage seg en "problemstilling" - bevisstgjøre seg selv om hva man skal finne ut av, hva vet man fra før, og hva trenger man av informasjon
- Plukke ut de tre-fire av de viktigste ordene i "problemstillingen" sin og lage
- Synonymer, antonymer, hyponymer/hyperonymer, faguttrykk - og gjerne oversette til engelsk.

(se film1 - Forberedelser til søk v/ Birgitte)

Når dette er gjort kan man benytte søkeordene i

1) Oversikttsøk: 

- Bruk en søkemotor på Internett, gjerne avansert søk på google.com, for å skaffe deg en rask oversikt over temaet du skal arbeider med og søker informasjon om. I følge nettstedet Søk og skriv kan det være "nyttig å skumlese en del ulike kilder. Noen av kildene vil du ta med deg i det videre arbeidet, mens andre bare er nyttige i den innledende fasen."
- Andre steder å lete for å få en oversikt over et emne er leksika som for eksempel Wikipedia og Store Norske Leksikon, men husk at dette er bare en oppstart mht å finne informasjon, ikke hovedsøket.

(film2: Birgitte om Overssiktssøk) 

2. Dybedesøk
- Visst du at det utgis bøker i papir som aldri før. Studier viser også at unge mennesker ofte foretrekker å tilegne seg kunnskap fra en bok - på papir (referanse)
- Søk i Biblioteksdatabaser
- Teknikker: Boolske operatorer, Trukering, Frasesøk. 
- På hylla, bestille, Dewey, Norgesbibliotekskortet
- Hvilke bøker bør man velge? - Kildekritikk (Kildekompasset.no

Film3 - Birgitte om Dybesøk

3. Aktualitetssøk
- SoMe
- Blogger, microblogger
- Avissøk
- PLN

(Film 4 - Birgitte om Aktualitetssøk) 

1 kommentar:

  1. Hei. Jeg syns dette ser ut som en veldig bra introduksjon, og akkurat det vi er ute etter. Så kan vi utdype dette i neste runde til høsten? KJør på!

    SvarSlett