20160413

Sosiale medier for forskere - Bokomtale

Tittel: Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter
Forfatter: Audun Farbrot
Forlag: Cappelen Damm 
Årstall: 2015 

Like før årsskiftet kom det ut to bøker om sosiale medier som på mange måter kompletterer hverandre. Mens Ida Aalens gav en generell presentasjon av fenomenet Sosiale medier, skriver kommunikasjonsrådgiver og forsker Audun Farbot om hvordan disse nye medieflatene kan og bør benyttes av forskere og fagfolk.

Metaperspektiv
I sin nye bok Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter,  gir Farbrot leserne en solid presentasjon av - og argumenterer godt for bruk av sosiale medier i forskning. Forfatteren, som også driver nettstedet Forskningskommunikasjon.no, er tydelig på at om man skal be andre benytte nye medier i forskningskommunikasjon, må man være et godt eksempel selv. Farbrot viser med vidd og humor hvordan dette kan - og ikke bør gjøres, og lykkes godt i å bruke seg og andre forskere i sosiale medier

Se også BetaOmtale av Sosiale medier av forfatter Ida Aalen

Digital forskerpersona
Det blir ingen forskningskommunikasjon uten metapersperpektiv. Som forsker og kommunikasjonsekspert tydeliggjør er det avgjørende å arbeide seg inn mot en balansert kommunikasjonsstil der forskeren evner å engasjere, være personlig, men ikke privat. Forskningskommunikasjon handler om dialog og profesjonalitet i alle ledd. Leser man boka er det enklere å forsåt at denne profesjonalitetet og digitale forskningspersonaen er noen man skaper - ikke alene - men sammen med andre (akkurat som i det analoge liv).

Oppslagsverk
Beta-redaksjonen har lenge tenkt å skrive en bokomtale av Farbrots bok, problemer er bare at vi har vært arlt for travle med å bruke den. I vår hverdan ved Universitetet i Agder "DetDigitaleUniversitet" - dukker det stadig opp nye spørsmål fra vitenskapelig- og administrativt ansatte, f eks
  • Kan instagram brukes av studentene mine i et arbeidskrav?
  • Bør instituttet lage en egen gruppe eller side på Facebook?
  • Hvordan tægger jeg?
  • Jeg skjønner ingenting av twitter - hvordan bruker jeg det til å spre min nypublisering?
UiABeta får forespørsler om twitterkurs for både studenter og ansatte, og mange forskere og ledere ønsker veiledning og "dos & don`ts" angående akademisk bruka av verdens største sosiale nettsted, Facebook
Hjelp, jeg skal holde twitter-kurs!
Hvor går man da? Jo man går til Aalens bok og Farbrots bok, særlig sistnevnte fungerer Boka godt som oppslagsverk, med en tydelig og grundig innholdsfortegnelse. Har man en instituttleder på tråden som ønsker hjelp "nå" eller "i går" om hvilke elementer man må tenke gjennom før man oppretter en facebookside for "sitt" institutt,  da er det bare å slå opp i kapittel 7 og underpunktet: "Facebookside for forsskningskommunikasjon." - Det fins en del UiA-ledere med nyinnkjøpt Farbrot-bok på skrivebordet sitt, den gir gode tips, motivasjon og kunnskap til nødvendig bruk av sosiale medier i forkning og akademisk samarbeid. Vil du teste ut nye medier i forskning og undervising, skaff deg boka, kan lånes ved UB, og/eller sjekk bloggen Forskningskommunikasjon.no.
(insta-strøm) :)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar