20160613

Creating Knowledge VIII på Island 2-3. juli

Hilde og Birgitte deltok på Creating Knowledge på Island nylig der blant andre forsker Alison Head  fra Universitetet i Washington, var en av Key Note-talerne. Hennes forskning på Informasjonskompetanse viser kort sagt at akademisk skriving er en svært kompleks prosess, der studentene møter på mange utfordringer vi som er forsknings- og studiestøttere kanskje ikke er klar over. Blant annet viste Head hvordan mange studenter hadde problemer i startfasen av et skriveprosjekt og at det å finne kontekst og søkeord var svært utfordrende for mange.

Les mer om Alison Heads og andre foredragsholdernes presentasjoner, sjekk også #CKViii på Twitter.

Bibliotekene som "skrivesenteret" og støtterolle i studentens skrive/læringsprosesser var hovedtemaer på konferansen, som hadde deltagere fra Nord-Europa og Nord-Amerika. På konferansen var det mye erfaringsdeling peer-to-peer, vi savnet kanskje et større forskningsfokus på temaene som ble belyst.

I 2018 arrangeres konferansen i København, vi vil anbefale konferansen til alle som arbeider 
med informasjonskompetanse i UH-sektoren, spesielt om man er ny i sektoren. På konferansen treffer man "likesinnede" å diskutere med og lære av.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar