20160831

Endnote - lynkurs

1) TTT - Hokusai

2) EndNote - lær hvordan du holder orden på litteraturreferansene dine og lager litteraturlister
EndNote er et nyttig referanseverktøy for å håndtere litteraturreferanser. I programmet kan du hente inn referanser fra bibliotekkataloger og databaser på nettet, setter inn referanser og litteraturlister i Word, og gjør alle referanser søkbare.
 3) Målgruppe/Nivå: Bachelorstudenter, masterstudenter, PhD-studenter og ansatte ved UIS som ønsker en kort innføring i de meste elementære funksjonene i EndNote via PC. Deltagere bør ha grunnleggende kunnskap om søking i litteraturdatabaser.

4) Spørsmål / praksis
 • dataprogram
 • svare /lenker
 • #Delingslæring - #Samskabelse "google" - #SoMe - TTT
 • skrive ned - uia.no/bibliotek
 • samtale kl 11.50
5) Kursinnhold
 • Opprette et referansebibliotek
 • Registrere referanser manuelt
 • Hente referanser fra bibliotekkataloger og databaser, som f.eks. BIBSYS, Academic Search etc.
 • Kombinere EndNote og Word. Sette inn referanser og lage litteraturlister
 • Evt. - Tilpasninger, Stiler, Lagring: Sikkerhetskopi (Gir også mulighet til å sende hele biblioteket ditt som fil til en annen)
6) Last ned programvare: http://libguides.uia.no/c.php?g=430902&p=2987590

7) DemoA - teste 10 min Endnote - manuell

8) Oppgaver 20 min

9) Pause

10) DemoB 10 min Fra Database/Endnote 

11) Oppgaver 20 min

12) DemoC 0 min Word/Endnote 

"Lave skuldre"

Kursmateriell:
 • Oppgaver
 • Veiledning
 • PC/Mac

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar