20160824

Smeigedag i litteraturen - 100 år 10. september 2016

10. september er det akkurat 100 år siden Vilhelm Krag skrev teksten En Smeigedag i Tidens Tegn som en del av sine "Feriebreve sørfra". Den toneangivende novella er siden trykket opp i blant annet samlingen Denne taalmodigheda og andre betragtningerfra 1933 og En Smeigedag : bilder fra Sørlandet : et utvalg noveller , romankapitler, epistler og dagboksblad fra 1969.

I novella bruker Krag sørlandsdialekt og skriver om ordet "Smeigedag" som jegpersonen (Krag selv) sier har aldri har hørt før, selv om han har reist kysten rundt og samlet inn ord og uttrykk "et snes år" med "ti-tolv notisbøger fulde."

I dag deles "Smeigedager" blant sørlendinger som aldri før i nye medier. Ordet bruges ellers lide i morderne norsk, så kanskje kan Krags litterære bruk tilskrives bevaringen av ordet. Krags forklaring av utrykket er også verdt å merke seg.  En smeigedag er en dag som begynner med sol og varme, men ender i novembervær. Teksten er skrevet midt under andre verdenskrig  og fiskeren kalt "Ludefisken" beskriver i novella om hvordan lig av unge menn fra krigshendelser flyder i land fra sjøen.

"Smeigedag" er sørlendingens versjon av Carpe Diem. Livet er grusomt - og av og til godt - og da gjelder det å Gribe dagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar