20161012

Citater Camilla Collett

Niende nat (I de lange Nætter, s 107)
 • Hun havde læst grundigere, mere omfattende end jeg, der havde levet af, hvad man netop kan faa på Landet
 • Den stille, fromme, harmoniske Christiane havde en merkelig Smag for det satiriske 
 • Medens jeg øste mine Foredrag af de mere sentimental-romantiske Kilder, hentede hun sine fornemmelig i det humoristiske
 • Den nyere Kritik havde endnu ikke ret ladet det Morgenhorn klinge, der skræmte disse Romantikens Natfugle hen i sine Kroge 
 • en Gaade, Skabningens dybsindigste Gaade, er Menneskenaturen 
 • Jeg havde jo selv, som I vide, et stort Skuespilltalent
 • Ja, ogsaa mig har den tragiske Muse kysset, da jeg endnu laa i Vuggen, og hun elskede mig og testamenterede mig en betydelig Arv.
 • Processen tabte jeg og og min Musas Arv, men hendes kys brændt lenge, lenge paa min Pande, og undertiden føler jeg det endnu. 
 • Ja, kjere Venner, jeg har elsket Scenens Kunst alvorligere, end I tro, lidenskabeligere, mere udholdende, end det har vært gavnligt for mit Livs Tilfredshed.
 • At I ikke har merket det, der jeg dog har vandret stille og bemerket mellom Eder (..) kommer af at "det bedste i Menneske faar aldrig nogen at vide.
 • Alle andre Smaatalenter, f. Eks. at kunne Sprog, spille paa Piano, skrive, hekle og brodere, er dog i Grunden møisommelig inpuget Plunderverk
 • ...som jeg ikke selv ville give stort for, naar ikke noget af det var blevet til en sørgelig Nødvendighed.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar