20161024

E-samlinger, prøvetilgang via UB

UB har prøvetilgang til enkelte titler/samlinger i Intelex -> løper frem til 17.november. Jeg videresender tittel-lista om noen er interesserte i å teste de aktuelle titlene. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på innhold og funksjonalitet.

Anselm: Major Works
Aquinas: Collected Works
Austen: Complete Works and Letters
Dickens: Letters (I-XII)
Eighteenth Century Women Playwrights
Eighteenth Century, The
Female Gothic
Grimm: Briefwechsel
Leibniz: Philosophische Schriften
Merleau-Ponty: Oeuvres
Montesquieu: Œuvres Complètes
Oxford Classical Dictionary
Peirce: Collected Papers
Peirce: Published Works I
Peirce: Writings
Women Writing Home
Yeats: Collected Letters

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar