20161110

Kaja Schjerven Mollerin om Susan Sontag


Litteraturvitenskapelig seminar:
Kaja Schjerven Mollerin om Susan Sontag  
Vi inviterer herved til litteraturvitenskapelig seminar med Kaja Schjerven Mollerin fredag 11.11, kl. 13.00–15.00 på rom E2 009.

Kaja Schjerven Mollerin er en sentral kritiker og kommentator i blant annet Klassekampen, og hun har vært redaktør av tidsskriftene Agora og Vinduet. Hun forsvarte sin doktorgradsavhandling om forholdet mellom estetikk og etikk i Susan Sontags verk ved UiO i august 2016.

Hun vil presentere sin nye bok, I denne verden, om Susan Sontag.
Susan Sontag var en av de sentrale vestlige intellektuelle i siste halvpart av det tjuende århundret. 

Samlingen er den andre i rekken av et utvidet Ph.D.-seminar, der stipendiater, faste vitenskapelig ansatte og gjesteforelesere innenfor litteraturvitenskap legger fram aktuelle forskningsprosjekter.

Vel møtt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar